Bino Catasús har tilldelats SRAs pedagogiska pris 2022

Bino Catasús har under hela sin akademiska karriär visat stort engagemang för studenter och deras lärande. Han är en av få professorer med stort deltagande på grundkurser, men har även gjort viktiga insatser på avancerad nivå och inom forskarutbildningen. Bino har även skrivit läroböcker och haft administrativt ansvar med koppling till utbildning.

Binos engagemang för studenter visar sig i att han flera gånger erhållit studentkårens pedagogiska pris. Hans djupa kunskap och förståelse för forskning i redovisning, såväl som redovisningens praktik, möjliggör teoretiska kopplingar i undervisningen och förbereder studenterna väl för det arbetsliv som de möter efter studierna.


Om det pedagogiska priset

För att stimulera intresset för undervisning inom redovisning och revision har SRA tillsammans med FAR beslutat att instifta ett pris på 75 000 kr för särskilda läroinsatser inom redovisning och revision.

Priset är avsett för aktiva lärare inom redovisning och revision anställda vid ett universitet eller en högskola i Sverige. Pristagaren ska ha gjort insatser utöver det som normalt förväntas av lärare på universitets- och högskolenivå.