Forskningspriset

Priset avser aktiva forskare inom redovisning och revision som är anställda av ett universitet eller en högskola i Sverige. Pristagarens insatser ska väsentligt överstiga det som normalt förväntas av en aktiv forskare på universitets- och högskolenivå. Högre prestation förväntas av en nominerad som har en lång karriär än en nominerad som relativt nyligen disputerat. Ett grundläggande krav för att komma ifråga för priset är att forskaren ska bedriva forskning av hög kvalitet som uppmärksammas nationellt och internationellt. Det är även viktigt att forskaren visat förmåga att bidra till ämnets utveckling genom att stödja andras forskning och förmedla resultat av forskning till studenter och praktiker.