Det pedagogiska priset

För att stimulera intresset för undervisning inom redovisning och revision har SRA tillsammans med FAR beslutat att instifta ett pris på 75 000 kr för särskilda läroinsatser inom redovisning och revision.

Priset är avsett för aktiva lärare inom redovisning och revision anställda vid ett universitet eller en högskola i Sverige. Pristagaren ska ha gjort insatser utöver det som normalt förväntas av lärare på universitets- och högskolenivå.