Om oss

Svenska revisionsakademin (SRA) har till uppgift att verka för kunskapsförsörjning och kunskapsutveckling inom redovisning och revision och sammanhörande områden. Det innebär att akademin skall initiera, stimulera och stödja olika aktiviteter inom redovisning och revision.

SRA skall inte annat än i undantag bedriva egen verksamhet utan verkar genom högskolor, universitet och genom olika revisionsorganisationer.

Svenska Revisionsakademin består av följande ledamöter:

 • Karin Apelman, Generalsekreterare och VD på FAR
 • Pernilla Broberg, docent, Linköpings universitet
 • Anders Bäckström, auktoriserad revisor, KPMG
 • Niclas Hellman, tillförordnad professor vid Handelshögskolan i Stockholm
 • Charlotta Löfstrand Hjelm, certifierad internrevisor, Internrevision Länsförsäkringar
 • Pia Marions, CFO Skandia
 • Jan Marton (vice ordförande), docent, Handelshögskolan i Göteborg
 • Fredrik Nilsson (ordförande), professor vid Uppsala universitet
 • Annika Poutianien, styrelseledamot och orddförande/ledamot revisionskommittén i bl.a. Truecallar AB och Airtel Africa plc.
 • Amanda Sommerfeldt, lektor vid Lunds universitet
 • Tobias Svanström, professor, Umeå universitet
 • Jonas Svensson, auktoriserad revisor, EY
 • Johan Rippe, auktoriserad revisor, PwC
 • Torbjörn Tagesson, kanslichef Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) samt professor vid Linköpings Universitet
 • Elisabeth Werneman, auktoriserad revisor, Deloitte
 • Peter Öhman, professor vid Mittuniversitetet

Exekutiv ledamot: Michael Grant, Uppsala Universitet