Om oss

Svenska revisionsakademin (SRA) har till uppgift att verka för kunskapsförsörjning och kunskapsutveckling inom redovisning och revision och sammanhörande områden. Det innebär att akademin skall initiera, stimulera och stödja olika aktiviteter inom redovisning och revision.

SRA skall inte annat än i undantag bedriva egen verksamhet utan verkar genom högskolor, universitet och genom olika revisionsorganisationer.

Svenska Revisionsakademin består av följande ledamöter:

 • Karin Apelman, Generalsekreterare och VD på FAR
 • Pernilla Broberg, (vice ordförande) docent, Linköpings universitet
 • Anders Bäckström, auktoriserad revisor, KPMG
 • Gunilla Eklöv Alander, assistant professor, Stockholms Universitet
 • Michael Grant, assistant professor, Uppsala Universitet
 • Henrik Nilsson, professor vid Handelshögskolan i Stockholm
 • Therese Kjellberg, auktoriserad revisor, Deloitte
 • Charlotta Löfstrand Hjelm, certifierad internrevisor, Internrevision Länsförsäkringar
 • Pia Marions, CFO Skandia
 • Jan Marton (ordförande), docent, Handelshögskolan i Göteborg
 • Annika Poutianien, styrelseledamot och orddförande/ledamot revisionskommittén i bl.a. Truecallar AB och Airtel Africa plc.
 • Amanda Sommerfeldt, lektor vid Lunds universitet
 • Tobias Svanström, professor, Umeå universitet
 • Jonas Svensson, auktoriserad revisor, EY
 • Lotta Ricklander, SKR
 • Johan Rippe, auktoriserad revisor, PwC
 • Torbjörn Tagesson, kanslichef Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) samt professor vid Linköpings Universitet
 • Peter Öhman, professor vid Mittuniversitetet

Exekutiv ledamot: Malin Brus, Handelshögskolan i Göteborg