Anna-Karin Pettersson har tilldelats SRAs pedagogiska pris 2023

Årets pristagare har under många år visat ett gediget engagemang för studenters lärande och förståelse för redovisning både som praktik och som profession. Pristagaren har omfattande erfarenhet av undervisning på såväl grundläggande som avancerad nivå, kurs- och programutveckling samt utveckling av pedagogiska verktyg och undervisningsmaterial. Hon har också gjort en viktig insats genom att författa läromedel av hög kvalitet inom grundläggande redovisning, IFRS och koncernredovisning.

Pristagaren är en uppskattad lärare och kollega som inte bara utvärderar och utvecklar innehåll och metoder för den egna undervisningen utan också delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter genom att inspirera och hjälpa kollegor både inom det egna lärosätet och på andra lärosäten. Därutöver sprider hon kunskaper till redovisnings- och revisionsprofessionen genom utbildningsinsatser och samarbeten.

Årets pristagare har en bakgrund som auktoriserad revisor och hennes styrka ligger i hennes pedagogiska tillvägagångssätt, vilket bottnar i en gedigen kunskap inom praktisk redovisning samt ett kontinuerligt aktiva deltagande inom professionella och industriella kretsar. Hon har således en stark koppling till ämnets praktik och använder sin erfarenhet från samverkan och olika utbyten med praktiken för att säkerställa relevans och kvalitet i sin undervisning. Detta möjliggör bättre förståelse för kopplingen mellan teori och praktik och till att förbereds studenterna för yrkeslivet. De kunskaper, erfarenheter och kontakter som pristagaren samlat på sig genom att kombinera läraruppdraget på universitetet med arbete i praktiken och med utbildningsuppdrag för praktiker har gjort, och fortsätter göra, att studenterna får en utbildning som är av hög kvalitet.

Hennes olika engagemang gör att undervisningen hela tiden hålls uppdaterad och relevant, det finns ett sammanhang där kunskap och förståelse kopplas till både teori och praktik på ett sätt som studenterna uppskattar och kan ta till sig. Årets pristagare har en pedagogisk förmåga som fler kan inspireras och lära sig av.

Om det pedagogiska priset

För att stimulera intresset för undervisning inom redovisning och revision har SRA tillsammans med FAR beslutat att instifta ett pris på 75 000 kr för särskilda läroinsatser inom redovisning och revision.

Priset är avsett för aktiva lärare inom redovisning och revision anställda vid ett universitet eller en högskola i Sverige. Pristagaren ska ha gjort insatser utöver det som normalt förväntas av lärare på universitets- och högskolenivå.