Nationell redovisningskonferens 2024

På initiativ av Svenska Revisionsakademin och med stöd av FAR arrangeras den nationella redovisningskonferensen vartannat år. Detta år kommer konferensen att hållas i Göteborg den 5-6 december (lunch – lunch).

Konferensens fokus är frågeställningar som specifikt berör redovisningsämnet i Sverige och är en unik möjlighet att utbyta erfarenheter mellan lärosäten. Temat för årets konferens är:

Strategiska utmaningar för redovisningsämnet

Det finns ett antal utmaningar, och här sammanfattas sessioner som för närvarande planeras.

Mer info finner du här.