Utlysning av SRAs uppsatspris 2024

För att stimulera intresset för studier av redovisning och revision utger Svenska Revisionsakademin tillsammans med FAR årligen ett uppsatsstipendium om 50.000 kr för bästa uppsats framlagd vid svenskt universitet eller högskola på avancerad nivå.

Stipendiater utses genom ett första urval av handledare på institutionerna. Årets utlysning avser uppsatser framlagda på avancerad nivå under läsåret 2023/2024. Respektive institution kan nominera högst en uppsats. Vinnande uppsats utses av Svenska Revisionsakademins ledamöter. Beslutet kan inte överklagas. Vid bedömningen av uppsatserna kommer särskild vikt att läggas vid uppsatser som ger ett exceptionellt kunskapsbidrag till ämnet revision alternativt redovisning. Inför bedömningen anonymiseras uppsatserna. De akademiledamöter som är verksamma vid universitet eller högskola deltar inte vid bedömningen.

Nomineringar skall göras elektroniskt på adressen: malin.brus@handels.gu.se och vara Svenska Revisionsakademin tillhanda senast fredag den 4 oktober. Till nomineringen skall uppsatsen samt en anonymiserad uppsats bifogas.

Vinnande uppsats publiceras på Svenska Revisionsakademins webbplats och stipendiaterna inbjuds att presentera sin uppsats vid ett av Revisionsakademins möten samt erbjuds att skriva en populärversion av uppsatsen i branschtidningen Balans.