”Vi verkar för kunskapsförsörjning och kunskapsutveckling inom redovisning och revision”